Disclaimer voor Strijkservice Haaglanden

Strijkservice Haaglanden is onderdeel van MN-Comm (Kamer van Koophandel: 56817967), hierna te noemen Strijkservice Haaglanden, verleent u hierbij toegang tot www.strijkservice-haaglanden.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Strijkservice Haaglanden behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Strijkservice Haaglanden spant zich in om de inhoud van www.strijkservice-haaglanden.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.strijkservice-haaglanden.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Strijkservice Haaglanden.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.strijkservice-haaglanden.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.strijkservice-haaglanden.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Strijkservice Haaglanden nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Strijkservice Haaglanden.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Strijkservice Haaglanden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.